Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej
Szukaj w tym dziale:
 1. Gromadzenie, katalogowanie i opracowywanie  dóbr kultury
 2. Zabezpieczenie i konserwacja muzealiów
 3. Organizacja i prowadzenie badań oraz ekspedycji naukowych
 4. Organizacja wystaw stałych, czasowych i objazdowych
 5. Prowadzenie działalności naukowej, oświatowej, wydawniczej i informacyjnej
 6. Udostępnianie zbiorów do celów naukowych i oświatowych
 7. Zapewnianie właściwych warunków zwiedzania i korzystania ze zbiorów
 8. Opracowywanie i publikowanie wyników badań naukowych i prac edytorskich, katalogów zbiorów, katalogów i przewodników wystaw oraz prac popularnonaukowych z zakresu swojej działalności
 9. Sprzedaż wydawnictw muzealnych i współczesnych pamiątek związanych z kulturą kaszubsko-pomorską
 10. Udostępnianie posiadanych zbiorów dla wykorzystania ich do celów wystawienniczych, wydawniczych, filmowych, fotograficznych itp.
 11. Działalność edukacyjna związana z działalnością statutową
 12. Sprzedaż wydawnictw, plakatów, pamiątek i kopii dzieł sztuki
 13. Działalność gastronomiczna
 14. Wynajem sprzętu będącego własnością muzeum
 15. Dzierżawa majątku nieruchomego i wynajem pomieszczeń na cele niekolidujące z działalnością statutową
 16. Organizacja konferencji, sympozjów, koncertów i imprez artystycznych
 17. Usługi transportowe
 18. Usługi reklamowe
 19. Usługi związane z obsługą ruchu turystycznego